شعبه ها

سیتی سنتر ۱

 

آدرس: قشم، سیتی سنتر ۱، طبقه همکف، لاین F، پلاک ۱۰۵۰

شماره تماس: ۰۷۶۳۵۲۴۶۴۱۱

سیتی سنتر ۲

 

آدرس: قشم، سیتی سنتر ۲، طبقه همکف، لاین B5، پلاک ۱۷۱۷

شماره تماس: ۰۷۶۳۵۲۱۱۳۸۳

بازار ستاره

آدرس: قشم، بازار ستاره، طبقه همکف، لاین زیتون ۱، پلاک ۱۱۲۲

تلفن تماس: ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۰۲

درگهان

 

آدرس: قشم، بازار دریا، طبقه همکف، درب ۳ جنوبی، پلاک ۱۷۰۳

شماره تماس: ۰۹۱۷۳۶۳۱۲۲۵

بازار ستاره (طبقه زیر زمین)

آدرس: قشم، بازار ستاره، طبقه زیر زمین، لاین زیتون برلیان ۳

تلفن تماس: ۰۷۶۳۵۲۴۵۰۸۰